5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları
5. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları
1. Ünite Doğal Sayılar
Sayfa 20 Soruları ve Cevapları 

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

a) 27 418 906 : …………………………………………………………………
b) 706 564 123 : …………………………………………………………………
c) 6 493 509 : …………………………………………………………………
ç) 19 008 473 : …………………………………………………………………

2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

a) Yirmi milyon yüz bir bin dokuz yüz seksen dört : ………………………..
b) Yüz doksan sekiz milyon üç yüz yirmi iki bin otuz beş : ………………………..
c) Elli sekiz milyon on altı bin elli altı : ………………………..
ç) Dört milyon dokuz yüz yetmiş üç bin yüz on : ………………………..

3) Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak boşlukları doldurunuz.

4) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

5) Ayşegül okunuşu "dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç’’ olan doğal sayıyı 4 860 903 olarak yazıyor. Sayının yazılışında hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

6) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.
• 17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir: ……………………………………..
• 9 708 043 ile 90 708 043: ……………………………………..
b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?
c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır?
Etiketler : 5. Sınıf, Matematik, Ders Kitabı Cevapları, Meb Yayınları

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle