8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 1. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 1. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık
1. Ünite Mevsimler ve İklim
Sayfa 33, 34, 35
1. Ünite Mevsimler ve İklim Ünite Sonu Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları


8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarım kitabınızın sonunda bulunan "Notlarım” bölümüne yazınız.
1) Hava olayları nelerdir? Açıklayınız.

Cevabı:  Günlük hayatta pek çok hava olayına şahit olmaktayız. Özellikle kış aylarında gün içerisinde birden fazla hava olayıyla karşı karşı kalabilmekteyiz.Hava olaylarının adları şu şekildedir;Rüzgar
Kar
Şimşek
Kasırga
Tayfun
Hortum
Dolu
Yağmur
Çisenti
2) Hava olaylarının sebepleri nelerdir?

Cevabı: Hava olayların oluşmasını sağlayan yüksek ve alçak basınç sistemleridir. Basıncın değişmesinin nedeni ise sıcaklık değişimleri sağlar.
3) Mevsimler nasıl oluşur? Yorumlayınız.

Cevabı: Dünyanın güneş etrafında dönmesi sonucumevsimler oluşur. Dönme hızına bağlı olarak hava sıcaklığı da değişiklik gösterir. Güneşten her dönemde farklı ısı alınır. … 21 Marttan 23 Eylüle kadar geçen zamanda kuzey yarım küre güneye oranla güneşe daha yakındır ve güneşin sıcaklığını daha fazla alır.
4) İklim ve hava olaylarını karşılaştırarak aralarındaki farklılıkları belirtiniz.

Cevabı:  İklim, geniş bir bölgede, uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıyken hava olayları, dar bir alanda, kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır.İklim, uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasını inceler. Hava olayları, günlük, değişken atmosfer olaylarını inceler.İklimde değişkenlik azken hava olaylarında değişkenlik fazladır.İklim konusunda incelemeler yapan bilim dalı klimatoloji iken hava olayları konusunda incelemeler yapan bilim dalı meteorolojidir.
B. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine "D”, yanlış ise "Y” yazınız.

Cevabı:
1) (..D..) Hava olayları, yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkilidir.
2) (.D.) Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı ve eksen eğikliği, mevsimleri oluşturur.
3) (.Y..) İklim bilimi, günlük değişken hava olaylarını inceler.
4) (.D..) İklim değişiklikleri insan sağlığını olumsuz etkiler.
5) (.Y.) 21 Haziran’da ülkemiz kış mevsimini yaşamaktadır.
6) (.D.) Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanırken aynı zamanda Güney Yarım Küre’de kış yaşanır.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden uygun olanları yazınız.

kar, dolu, kırağı, yağmur , meteoroloji , iklim sis iklim bilimci

1) Havanın gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen, hava olaylarının canlılar ve Dünya
açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına………meteoroloji..…………………denir.
2) Bir yerde uzun süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış
şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına……….iklim…..……………..adı verilir.
3) İklim alanında çalışan bilim insanlarına…………….iklim bilimci..………………………….denir.
4) Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu
küçük su damlacıklarından ya da buz kristallerinden…….….kırağı……………………..meydana gelir.
5) Bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle minik buz taneciklerine dönüşerek yeterli
büyüklüğe ulaştığında……………………kar..……………….taneleri şeklinde yeryüzüne iner.


 
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

Ç. Aşağıda bazı kavramların harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu kavramları bularak noktalı yerlere yazınız.

Cevabı:

zügrâr: rüzgar
mağruy: yağmur
avah hitamin: hava tahmini
jimotoleoer: meteoroloji
ogorletemo: meteorolog
rıksaga: kasırga
fatınır: fırtına
odul: dolu
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1)
I. Azot
II. Oksijen
III. Karbondioksit
IV. Su buharı
Havanın yapısında yukarıda verilen gazlardan hangileri bulunur?
A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II, III ve IV

Cevabı: D
2)
I. Günlük değişken atmosfer olaylarıdır.
II. Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır.
III. Belirtilirken güneşli, rüzgârlı, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iklim ile ilgili değildir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III

Cevabı: C
3.Dünya üç numaralı konumdayken Kuzey Yarım Küre’de hangi mevsim yaşanır?
A) Kış
B) Yaz
C) İlkbahar
D) Sonbahar

Cevabı: B

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları

4) Kaan öğretmenin tahtaya çizdiği Dünya’nın Güneş etrafında dolanmasını gösteren şekle:
I. Mevsimler oluşur.
II. Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’ye dik geldiğinde Güney Yarım Küre’ye eğik gelir.
III. Güneş ışınları her zaman aynı eğim ve aynı uzaklıkla yer yüzeyine ulaşmaz.
yorumlarını yapmıştır. Buna göre Kaan’ın yaptığı yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III

Cevabı: D
5) Pilot ertesi günkü hava hareketi için hava tahminlerini incelemiş ve havanın açık olduğunu öğrenmiştir.
Buna göre pilotun incelediği hava tahminlerini seçeneklerde verilen bilim insanlarından hangisi yapmıştır?
A) Paleontolog B) Klimatolog C) Meteorolog D) Sismolog

Cevabı: C
6) Aşağıda verilen ifadelerden hangileri diğerlerinden faklıdır?
A) Doğu Karadeniz Bölgesi en çok yağmur alan bölgedir.
B) Konya da yaz, sıcak ve kuraktır.
C) Doğu Anadolu Bölgesi’nde kışlar çok soğuk geçer.
D) Önümüzdeki günlerde Ankara’da sıcaklıklar düşecektir.

Cevabı: D
7) Öğretmenin tahtaya yazdığı "21 Aralıkta Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.” ifadesini gören Melisa;
I. 21 Aralık Güney Yarım Küre’de yaz,
II. 21 Haziran Kuzey Yarım Küre’de kış,
III. 21 Haziran Güney Yarım Küre’de yaz
mevsimlerinin yaşanacağını söylemiştir. Melisa’ nın söylediklerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III

Cevabı: A
8) 21 Haziran’da Güney Yarım Küre’de kış, Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanır.
Yukarıdaki ifadede iki yarım kürede de aynı mevsimin görülmeme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ay’ın Güneş etrafında dönmesi
B) Dünya’nın Güneş etrafında eğik eksenle dolanması
C) Güneş ışınlarının aynı açı ve yakınlıktan gelmesi
D) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

Cevabı: B
Etiketler : Fen Bilimleri, Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf, tut

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle