8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı DNA ve Genetik Kod Konu Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı DNA ve Genetik Kod Cevapları
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık 2. Ünite DNA ve Genetik Kod Sayfa
37,  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
DNA ve Genetik Kod Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları

 Mutasyonun nedeni ne olabilir?

Cevabı: 
Güneşten gelen mor ötesi ışınlar
Uzaydan gelen kozmik ışıklar (alfa, beta, gama ışınları, x ışınları, nötronlar)
Çevredeki radyoaktivite
Çevredeki kimyasal maddeler veya atıklar (civa, hardal gazı, uyuşturucular, sigara, nitrik asit, formaldehit, peroksitler, DDT)
Ani sıcaklık değişmeleri
pH derecesi
Virüsler
DNA’nın doğru olarak kopyalanmaması
DNA polimoraz hataları
Onarım mekanizmalarındaki aksaklıklar
 Kişiye özel aşı geliştirilmesinin yararları neler olabilir?

Cevabı: Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu aşı listesinde bulunmayan ama yaptırılması tavsiye edilen aşılar da vardır. ROTAVİRÜS AŞISI, KONJUGE MENİNGOKOK AŞISI, RAHİM AĞZI KANSERİ AŞISI, 

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki insanlar ten rengi, göz yapısı, saç tipi gibi özellikler bakımından birbirine benziyor mu? Bu kişiler arasındaki farklılığın nedeni sizce ne olabilir? Tartışınız.

Cevabı: KALITIM VE AİLEDEN GELEN GENLERDİR. Bireysel farklılıklar çeşitli kişisel özellikleri ifade eder. Bireysel farklılık deyince akla gelen zeka, yetenekler, fiziksel özellikler ve kişilik özellikleri gelir.

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

DNA Nedir?

Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır.
Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni insan hücrelerinde bulunan ve DNA (deoksiribo nükleik asit) adı verilen kalıtım maddesinin farklı olmasıdır. DNA genel olarak hücre çekirdeğinde bulunur. Hücrenin yönetim ve kontrol merkezidir.

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

DNA’nın Yapısı ve Eşlenmesi

Hücre için yaşamsal tüm bilgilerin kaydedildiği bir ansiklopedi gibi olan DNA, içerdiği tüm bilgilere karşın gözle görülemeyecek kadar küçük bir moleküldür. Acaba çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan DNA’nın yapısı nasıldır? İçerdiği bilgiler nesilden nesile nasıl aktarılır?

Cevabı: DNA nükleotid adı verilen daha küçük moleküllerden oluşmuştur.Nükleotidler üç kısımdan oluşur:1.Baz 2.Şeker 3.Fosfat1.Baz : Nükleotidlerin yapısında beş çeşit organik baz bulunur:
(A) Adenin,(C) Sitozin,(U) Urasil(Sadece RNA’da bulunur.),(G) Guanin,(T) Timin(Sadece DNA’da bulunur.)
Organik bazlardan A ile T,G ile C birbirine bağlanır. DNA’nın yapısında ,A=T ve G=S’dir.
2.Şeker :Nükleik asitlerde iki çeşit şeker vardır:Deoksiriboz(Yalnız DNA’yı oluşturan nükleotidlerin yapısında bulunur.)Riboz(Yalnız RNA’yı oluşturan nükleotidlerin yapısında bulunur)
3.Fosfat : Nükleotidlerin yapısında bulunan fosfat,fosforik asit(H3PO4 ) bileşiği halinde hem DNA hem RNA’larda bulunur
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

Neler Gözlemlediniz?
• Etkinlikte neden 4 farklı renk raptiye kullandınız?

Cevabı:  Çünkü DNA içindeki Nükleotidlerin yapısında dört farklı renkle gösterilen çeşit organik baz bulunur
• Nükleotidleri birleştirirken neye dikkat ettiniz? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevabı:  Bu dört renk nükleotidlerden istediğiniz 24 tanesini birleştirerek bir zincir oluşturunuz.DNA modelinizi tamamlayabilmeniz için 24 nükleotid modelinden oluşan yeni bir zincir daha yapmanız gerekiyor.İkinci zincir eklenirken, ilk zincirdeki raptiye renklerine dikkat ediniz. Kırmızı raptiyeli nükleotidin karşısına yeşil, mavi raptiyeli nükleotidin karşısına sarı raptiyeli nükleotid gelmelidir. Ancak bu şekilde modeli oluşturabiliriz.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

1) Aşağıdaki görsel üzerinde nükleotid, gen, DNA ve kromozomları göstererek bunların arasındaki ilişkiyi sözlü olarak ifade ediniz.

2) Aşağıdaki görselde DNA’nın kendini eşlemesi ifade edilmektedir. Eşleme sırasında bazı nükleotidler yanlış yerleşmiştir. Yanlış yerleşen nükleotidleri belirleyiniz ve DNA’nın kendini nasıl eşlediğini açıklayınız.

Cevabı: DNA’nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen olaylar şöyle sıralanır;
1. DNA’nın iki zinciri birbirinden ayrılır.

2. Sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğin içine girer.

3. Nükleotitler birbiriyle eşleşir. Bu eşleşmede Adenin nükleotitin karşısına Timin nükleotiti, Sitozin nükleotitin karşısına Guanin nükleotiti gelir.

4. Sonuçta başlangıçtaki DNA’nın aynısı olan bir DNA molekülü daha oluşur.
Etiketler : 8. Sınıf, Fen Bilimleri, Ders Kitabı Cevapları, Tutku Yayınları

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle