2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Arkadaşım Uçurtma Tekerlemesi Konu Cevapları

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Arkadaşım Uçurtma Tekerlemesi Konu Cevapları
2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları
1. Tema Çocuk Dünyası
 Sayfa 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Uçurtma Tekerlemesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

UÇURTMA TEKERLEMESİ
HAZIRLIK


1. Sınıfa değişik uçurtma görselleri getiriniz.

    Cevap: Bu etkinliği kendiniz yapmalısınız.

2. Bir tekerleme ezberleyiniz.

    Cevap: Bu etkinliği kendiniz yapmalısınız.

1. ETKİNLİK

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

Okumanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.(EVET-HAYIR)

Dikkatimi şiire yoğunlaştırdım. (EVET)
İşitilebilir bir ses tonuyla okudum. (EVET)
Heceleme, tekrar ve geri dönüşler yapmadan okudum. (EVET)
Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ettim. (EVET)

Cevaplarınız arasında ’hayır’ varsa bunları olumluya çevirmek için neler yapabileceğiniz hakkında görüşlerinizi açıklayınız.

    Cevap:

2. ETKİNLİK

Şiirin konusunu en iyi anlatan görseli işaretleyiniz.

    Cevap: 1. görseldir.

3. ETKİNLİK

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları


Aşağıda verilen kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Bu kelimeleri 42. sayfada verilen bulmacadaki yerlerine yazınız.

Kalın ve gür ses çıkarmak? gürlemek
Üfleyerek bulunduğu yerden uzaklaştırmak: üfürmek
Çevresine göre yüksek yer: tepe
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, büklüm: kıvrım
Çevresine göre çukurda kalmış geniş ve düzlük yer: ova
Çoğunlukla denize dökülen en büyük akarsu, nehir:ırmak

üfürmek
kıvrım
ırmak
gürlemek
tepe

ova

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri ve bunların anlamlarını sözlüğünüze yerleştiriniz.

    Cevap:

4. ETKİNLİK

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları


Aşağıdaki sorulan şiire göre cevaplayınız.

Uçurtmanın nasıl bir huyu vardır?

    Cevap: Kuyruğu oyun severmiş.

Uçurtmanın daha fazla yükselmesine engel olan nedir?

    Cevap: Yel ya da ipi tutandır.

Uçurtma yelden ne diliyor?

    Cevap: Onu göğe salmasını istiyor.

Yel uçurtmanın bu isteğini yerine getiriyor mu?

    Cevap: Yel üfürüyor ve uçurtmanın isteğini yerine getiriyor.

Uçurtma gökte iyice yükselirken neler görüyor?

    Cevap: Gölleri, denizleri, dağları, ovaları görüyor.

Uçurtma, iyice yükselince kendini nasıl hissediyor?

    Cevap: Gönlü birden şenleniyor.

5. ETKİNLİK

Örnek: Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı ihtiyardır.
Minik kelimesinin eş anlamlısı ise küçüktür.

"Rüzgâr” ve "nehir” kelimelerinin eş anlamlılarını şiirde bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanarak aşağıya yazınız.

    Cevap: Rüzgar:  Yel    Yel esti denizden dağlara doğru.
    Cevap: Nehir: Göl   Gölde balık tutmaya gittik.

6. ETKİNLİK

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları


Sınıfa getirdiğiniz uçurtma görsellerini sergileyiniz. Uçurtma uçururken ya da uçan bir uçurtma gördüğünüzde neler hissettiğinizi veya hangi hayallere kapıdığınızı anlatınız.

    Cevap: Çok mutlu olurum. Çünkü sanki uçurtmanın yerine ben uçuyormuşum gibi hissederim.

7. ETKİNLİK

Ezberlediğiniz tekerlemeyi arkadaşlarınıza söyleyiniz.

Arkadaşlarınızın tekerlemeyi ezberinden okumalarını aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. (EVET-HAYIR)

İşitilebilir, bir ses tonu kullandı. (EVET)
Kelimeleri doğru telaffuz etti. (EVET)
Vurgu ve tonlamaya dikkat etti. (EVET)
Tekerlemeyi okurken beden dilini etkili kullandı. (EVET)
Arkadaşlarıyla göz teması kurarak okudu. (EVET)

Arkadaşlarınızın olumsuz davranışlarını olumluya çevirmek için neler yapabilecekleri konusunda görüşlerinizi açıklayınız.

    Cevap:

8. ETKİNLİK

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları


Aşağıdaki oyunun kurallarını okuyalım. Okul bahçesinde kurallara uyarak oyunu oynayalım.

9. ETKİNLİK

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları


Yandaki tekerlemeyi okuduktan sonra alttaki boş alana yazınız.

    Cevap:
    Pazara gidelim.
    Bir tavuk alalım.
    Pazara gidip
    Bir tavuk alıp ne yapalım?
    Gıt gıt gıdak,
    Gıt gıt gıdak, diyelim.
    Sakız verdim çiğnedi,
    Hap hup, kırmızı top.
    Happuru happuru
    Happuru happuru yiyelim

Sonraki Derse Hazırlık: Günlük hayatınızda başkaları tarafından takdir edilen güzel davranışlarınızı defterinize yazınız.

    Cevap:
    Saygılı olmam
    İnsanları doğayı hayvanları sevmem
    Temiz olmam
    Derslerimde başarılı olmam
Etiketler : 2. Sınıf, Koza Yayınları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle