2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Dostlarımız Varsa Konu Cevapları

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Dostlarımız Varsa Konu Cevapları
2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları
3. Tema Milli Erdemler
Sayfa 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Dostlarımız Varsa Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


DOSTLARIMIZ VARSA
HAZIRLIK


Yaptığınız resimleri sınıfta sergileyiniz. En sevdiğiniz arkadaşınızla neler yaptığınızı sınıfta anlatınız.

    Cevap

1. ETKİNLİK

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları


Metinden alınan aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Altı çizili kelimelerin anlamlarını resimlerden ve resimli sözlükte yer alan görsellerden hareketle tahmin edip yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol etmek için resimli sözlükteki anlamlarıyla karşılaştırınız.

    Cevap

Bir şeyi emanet etmek istediğimizde dostumuza güvenebiliriz.

    Cevap

Hayatımız daha neşeli ve mutlu olur.

    Cevap

Çözmemiz gereken bir sorun olursa bunu dostumuzla yüz yüze konuşuruz.

    Cevap

Bizi m sahip olduklarımızla ve başarılarımızla gururlanan dostlarımız olur.

    Cevap

Bizi kıskanmazlar, bizim daha da iyi durumda olmamızı isterler.

    Cevap

2. ETKİNLİK

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları


Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Metnin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz.

    Cevap

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadeleri metne göre tamamlayınız.

Dostumuza bir şeyi emanet ettiğimizde ona … biliriz.

Dostlarımız iyi ve … günümüzde yanımızdadır.

Dostlarımız varsa hayatımız daha … olur.

Dostlarımız … duyduğumuzda yanımızdadır.

Dostlarımızın yanında kendimizi … hissederiz.

Dostlarımız bizim … konuşmaz. Dostlarımız bizi…

4. ETKİNLİK

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları


Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını bulmacadaki yerlerine yazınız.

Ardından metinde geçen eş anlamlı kelimeler bulunuz. Bunların eş anlamlılarını birer cümlede kullanınız.

    sözcük:
    sorun:
    sebep:
    deneyim:
    tümce:
    ihtiyar :
    rüzgar:
    kırmızı:

5. ETKİNLİK

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları


Aşağıdaki cümlelerde bazı noktalama işaretleri yanlış kullanılmıştır. Noktalama işaretlerini doğru kullanarak cümleleri yeniden yazınız.

Selim bugün buraya hiç gelmedi?

    Cevap

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladık!

    Cevap

Vah vah.

    Cevap

Zeynep’i gören oldu mu!

    Cevap

6. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümleleri soru cümlesi hâline getirerek yeniden yazınız.

Dostum Ahmet gelmedi.

    Cevap

Onu bu sabah göndün.

    Cevap

Dostunuzu gördüğünüze mutlu oldunuz.

    Cevap

7. ETKİNLİK

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları


Aşağıdaki karikatür bir reklamdan alınmıştır.

Karikatürden hareketle birbiriyle yarış içinde olan insanların dost olup olamayacağı hakkında tartışınız.

Tartışmada şu kurallara uygun hareket ediniz:

Nezaket kurallarına uyunuz.

    Cevap

Konu dışına çıkmayınız.

    Cevap

Konuşmacı arkadaşınızın sözünü kesmeyiniz.

    Cevap

Tartışmada anlamını yeni öğrendiğimiz kelimeleri, anlamına uygun kullanmaya özen gösteriniz.

    Cevap

Konuşurken ve konuşmacıyı dinlerken göz teması kurunuz.

    Cevap

8. ETKİNLİK

2. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları


Sonraki Derse Hazırlık: Aile büyüklerinizden yardım alarak yardıma muhtaç yaşlılarla ilgili haberler okuyunuz.
Etiketler : 2. Sınıf, Koza Yayınları, Türkçe, Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle