6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Boş Bir Kümes Birkaç Dolu Kalp Konu Cevapları

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Boş Bir Kümes Birkaç Dolu Kalp Konu Cevapları
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık
2. Tema Milli Kültürümüz
Sayfa 59, 60, 61, 62, 63, 64 Boş Bir
Kümes Birkaç Dolu Kalp Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

BOŞ BİR KÜMES BİRKAÇ DOLU KALP
1. ETKİNLİK


6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları

Aşağıdaki atasözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

Bizim toplumumuzda misafir çok değerlidir. Bu nedenle her ne yapılırsa yapılsın aniden çıkıp gelecekler için, yolda kalmışlar için, düşkünler için, yetim ve öksüzler içi mutlaka bir pay bırakılarak yapılır. Mesela, sofralarımızda ailedeki kişi sayısından biraz fazla kişi varmış gibi hareket edilerek sofralar kurulur.

Bunun sebebi, misafirin gelme ihtimaline binaen yapılan bir hazırlık olmasıdır. İkram etmek peygamber sünnetlerindendir. Misafire ikram etmek ve bu konuda acele davranmak sünnettir. Aynı zamanda misafirin ikramı geri çevirmesi sünnete göre de terstir. İkram edilenden muhakkak alınır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• "Gelenek” ne demektir? Geleneklerimizden bildiklerinizi sınıfta açıklayınız.

    Cevap:  Öteden beri yapılagelen şeyler, alışkanlıklar. Büyüklerin yanında ayak ayak üstüne atmamak, bayramlarda el öpmek vs gibi.

• "Misafirperverlik” ne demektir? Misafirperverliğin göstergesi olan davranışlar, özellikler nelerdir?

    Cevap:  Misafir ağırlama kültürü bizim kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Misafir, Allah’ın gönderdiği kişi olarak bilinmektedir. Misafir ağırlamak insanların yardımsever, paylaşmayı seven insanlar olduğunu göstermektedir. Misafir ağırlamak toplumda birlik ve beraberlik değerlerinin oluşmasında etkili olur.Misafirperverlik, misafire değer vermek, onu iyi ağırlamak demektir. Misafirperverliğin özellikleri, insanlara hizmet etmek, istediklerini yerine getirmek, misafirin rahatını düşünmek, misafire ikramda bulunmak, dertlerini paylaşmak şeklinde sayılabilir.

    Bizim toplumumuzda misafir çok kıymetlidir. Misafirin ağırlanması için elde avuçta olmasa da mutlaka bir şeyler yapılır ve misafirin gönlü hoş tutulur. Misafir ağırlamak en büyük iyiliklerden biridir.

• Evinize gelen misafirleri "iyi ağırlamak” için neler yapıyorsunuz? Evinize gelen misafirleri niçin iyi ağırlamaya dikkat ediyorsunuz?

    Cevap:  Misafir ağırlamak bizim kültürümüzde çok önemlidir. Misafir kısmetiyle gelir ve elde avuçta olmasa da misafire ikram edilecek bir şeyler bulunur. Misafire ikram edilecek bir hoş sohbet de olsa misafir asla boş çevrilmez. Misafir, Allah’ın gönderdiği kişi olarak algılanır ve onun bütün ihtiyaçları karşılanmaya çalışılır.Evimize misafir geldiğinde iyi ağırlamak için,  yemek veririz, yatacak yer ayarlarız, kişisel temizliğini yapmasına müsaade ederiz. Barınma, korunma, güvenlik, beslenme, giyinme ihtiyaçları gibi temel ihtiyaçlarına yardımcı oluruz. Bununla beraber günlük misafirlerimizi yedirir, içirir ve onlarla muhabbet ederiz. Dertlerini dinler, çözümler üretiriz.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

A. Akıcı Okuma

"Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metni, özetleyerek okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için metni sessiz okuyunuz ve okuma sırasında aşağıda yer alan soruların cevaplarını defterlerinize yazınız.

• Metinde anlatılan olay nedir?

    Cevap: Anı yani hatırdadır.

• Metinde hangi şahıslara yer verilmiştir?

    Cevap: Alman Crsitopher, eşi, Köylü, köylünün eşi, çocukları

• Metinde "zaman” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?

    Cevap: Geçmiş zaman vardır, Cristopher’ın Türkiye’de çalışmaya ne zaman nasıl başladığı ve bugün yaptığı konuşma vardır.

• Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?

    Cevap: Alman’ın arabasıyla Türkiye’ye gelmesi, arabanın bozulması eşi ile ağırlanması anlatılmaktadır.

• Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?

    Cevap: Alman’ın karısını uyanınca yanında görmemesi.

• Metnin çözüm bölümünde ne anlatılmaktadır?

    Cevap: Çözüm bölümünde karısını boş kümes önünde ağlarken görür, Türklerin misafirperverliği karşısında duygulanırlar.

• Metnin serim bölümüyle çözüm bölümü arasında hangi değişiklikler meydana gelmektedir?

    Cevap: Serim bölümünde Alman Kristof’un eşi ile zorda kalması, arabasının bozulması, sabah uyanınca eşini yanında bulamaması gibi sorunlarla karşılaşırız. Ardından çözüm bölümünde bütün bu sorunların çözüme kavuşturulduğunu görürüz.

Metni bir kez daha sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Okumanız tamamlanınca yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan da yararlanarak metnin özetini defterlerinize yazınız. Ardından özetlerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları

Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

    Cevap: Anlatı, hikayedir.

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

    Cevap: Bence canlandırılma yapılabilir. Kahraman sayısı az mekan sayısı azdır.

Ardından metindeki kişi sayısı kadar arkadaşınızın bulunduğu gruplar oluşturunuz ve aranızda rol dağılımı yapınız. Metinde size düşen bölümleri vurgu ve tonlamaya dikkat etmek ve verilmek istenen duyguları yansıtmaya çalışmak koşuluyla canlandırarak okuyunuz. Bütün gruplar canlandırmalarını bitirdiğinde en iyi canlandırmayı yapan grubu, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.

4. ETKİNLİK

a. "Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

    Cevap:
    yabancı:
    kümes:

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

    Cevap:
    yabancı: başka bir ülkeden, başka bir ulustan olan (kimse) ya da başka bir ülkeyle, başka bir ulusla ilgili, ona özgü olan (şey)
    kümes: tavuk, hindi gibi evcil hayvanlar için yapılmış kapalı barınak.

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

    Cevap:

ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına "✔” işareti koyunuz.

    Cevap:
    yabancı: başka bir ülkeden, başka bir ulustan olan (kimse) ya da başka bir ülkeyle, başka bir ulusla ilgili, ona özgü olan (şey) √
    kümes: tavuk, hindi gibi evcil hayvanlar için yapılmış kapalı barınak.√

5. ETKİNLİK


4. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterinize istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız.

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Alman çiftin en çok merak ettiği şey nedir?

    Cevap: Türklerin nasıl insan oldukları ve Türkiye’nin nasıl bir yer olduğudur.

2. Alman çiftin arabaları nerede duruyor?

    Cevap: İç Anadolu’da ıssız bir yoldan giderlerken arabaları bozulmuştur.

3. Arabaları bozulan çift ne yapıyor?

    Cevap: Çok yakınlarında bir ev olduğunu fark ederek ve çaresizlikten kapıyı çalmışlardır.

4. Türk ev sahibi, Alman çifti nasıl karşılıyor?

    Cevap: Durumu anlayıp gülümseyen bir yüzle turistleri içeri davet etmişlerdir.

5. Alman çift, evlerine konuk oldukları insanların fakir olduklarını nereden anlıyor?

    Cevap: Yerde eski püskü bir kilim, üstüne oturabilecek bir iki minder vardır sadece evin içinde.

6. Türk aile, Alman çifti nasıl ağırlıyor?

    Cevap: Çok iyi ağırlıyor. Onlara hemen yer hazırlıyorlar. Ve en önemlisi kümeslerindeki tek tavuğu kesip onlar için pişiriyorlar.

7. Türk aile, tok olduklarını anlatmalarına rağmen sizce niçin Alman çiftle birlikte sofraya oturuyor?

    Cevap: Çünkü Almanların belki de utanmalarını önlemek için. Bir gelenektir misafir ile sofraya oturmak olduğu için.

8. "Diller farklı olsa da gönüllerin anlaşması” sözünden ne anlıyorsunuz?

    Cevap: İnsanların dili farklı olsa da anlaşmaları için aynı dili bilmelerine gerek yoktur çünkü kalp dili ortaktır.

9. Cristoph, sabah uyandığında niçin endişeleniyor?

    Cevap: Karısını yanında göremediği için.

10. Alman çifti ağlatan neden nedir?

    Cevap: Köylü ailenin kümeslerindeki son tavuğu onlar için kestiklerini anladıklarından dolayı ağlamıştır.

11. Alman çift, şahit oldukları olaydan sonra neyi anlıyor?

    Cevap: Türklerin ne kadar misafirperver olduklarını. Türklere karşı başkalarının dediklerinin gerçeği yansıtmadığını.

12. Metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

    Cevap: Evet, köylü ailenin yapmış olduğu misafirperverlik beni çok duygulandırdı.

7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

    Cevap: Metinde yazar Türklerin misafirperverliğinden bahsetmektedir.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

    Cevap: Türklerin misafirperverliğini herkese göstermek için yazmış olabilir.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

    Cevap: İnsanları tanımadan onları yargılamak yanlıştır Türklerin ne kadar misafirperver olduklarından bahsetmektedir.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin "Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” başlığını kullanmış olabilir?

    Cevap: Çünkü metnin en önemli kısmı tavuğun kesilip misafirliğe sunulduğu kısımdır. Bundan dolayı başlık budur.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

    Cevap: Kesinlikle uyumludur. Çünkü başlıkta gördüğümüz kümes ve tavuk metnin can damarı olacaktır.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

    Cevap: TÜRKLERİN MİSAFİRPERVERLİĞİ

9. ETKİNLİK

İstediğiniz konuda bir konuşma metni hazırlayınız ve bu metinde 6. etkinlik sırasında öğrendiğiniz kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanınız. Metninizi yazdıktan sonra konuşmanızı yapmaya hazırlanınız ve konuşmanızı yapınız.

Yazmaya Hazırlık

"Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” metnin konusunu ve ana fikrini hatırlayarak sınıfta açıklayınız.

    Cevap: İnsanları değerlendirirken dikkatli olmalıyız. Bazen çok yanlış kararlar verebiliriz. Önemli olan onları tanıyarak onların davranışlarından hareketle davranmaktır. Ancak o zaman doğru bir çıkarım yapılabilir. Mesela Almanlar bizim ülkemizi görmeden peşin hükümlerle bizleri kötülemeye kalkarlarsa yanlış yapmış olurlardı.

Yazma, Taslak Oluşturma

Defterlerinize, "Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metnin konusu ve ana fikrinden hareketle hikâye edici bir metin (masal, hikâye, fabl vb.) yazınız; metni yazmayı tamamlayınca metne uygun bir başlık bulunuz.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, hikâye edici bir metin mi? evet
• Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mu? evet
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?evet
• Bu yazı anlaşılır mı?evet
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?evet

Düzeltme

Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.

• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Arkadaşlarınızdan metninizi değerlendirmelerini isteyiniz. Değerlendirme sonuçlarını aşağıya yazınız.
Etiketler : Eksen Yayınları, Ders Kitabı Cevapları, Türkçe, 6. Sınıf

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle