6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Bayrak Konu Cevapları

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Bayrak Konu Cevapları
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık
2. Tema Milli Kültürümüz
Sayfa 65, 66, 67 Bayrak Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

FORSA

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları

Aşağıda verilen dizelerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.    Cevap: Bir ülkeyi bir vatanı ülke ya da vatan yapan şey onun yaşaması için verilen mücadele ve bayrağın dalgalanmasıdır. Bizim ülkemizde de kimsenin korkmaması gerektiği çünkü bu bayrağın dalgalanması için milyonlarca insanın hayatını vermeyi göze aldığını anlıyorum.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Bayrağımızdaki renklerin ve şekillerin anlamlarını biliyor musunuz? Açıklayınız.

    Cevap: Bayraktaki beyaz renk: Temizlik
    Kırmızı renk : Şehitlerimizin kanı ,vatanın onuru
    Ay- Yıldız Şekilleri: Adalet, Ululuk, Hakimiyeti ifade ediyor

• Bayrağımız için canımızı bile vermekten niçin çekinmeyiz?

    Cevap: Çünkü bu vatanın en önemli sembolü namusu bayraktır. Bayrağımızın dalgalanması için canımızı bile verecek kadar seviyoruz bu ülkeyi .

• Şehitlerimizin tabutlarının üstüne bayrağımızın niçin örtüldüğünü biliyor musunuz? Açıklayınız.

    Cevap: Şehitlerimizin tabutlarının üstüne bayrağımız örtülür. Bunun nedeni, şehitlerimizin bayrağımız için canlarını feda etmeleridir. Şehitler, bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda ederler. Bu yüzden tabutları uğruna canlarını verdikleri bayrakla örtülür.

! Dinleme metinlerini, öğretmeninizden ya da bu kitapla birlikte verilen "Dinleme CD’sinden” dinleyeceksiniz.”Bayrak” adlı metni, kendini konuşanın yerine koyarak dinleme yöntemiyle dinleyeceksiniz. Bunun için önce "Bayrak” adlı metni iki kez dinleyiniz. Ardından metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şair bayrağı niçin göklerin süsü olarak niteliyor olabilir?

    Cevap: Şair, bayrak ile arasında olan derin bağlılıktan ve samimiyetten dolayı böyle bir ifade tarzı seçmiştir.

2. Şair "Sana benim gözümle bakmayanın / Mezarını kazacağım.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

    Cevap: Çünkü şair bayrağa göz dikenlerin kötü amaçlarla bakanların karşısında durduğunu söylemek düşmana korku vermek için bunu söylemiştir. Şair, bayrak ile arasında olan derin bağlılıktan ve samimiyetten dolayı böyle bir ifade tarzı seçmiştir.

3. Şair, bayrağımıza hangi gözle, nasıl bakıyor olabilir?

    Cevap: Şair, bayrak ile arasında olan derin bağlılıktan ve samimiyetten dolayı sevgi ve saygı ile bakmaktadır.

4. Şair, mezarlarını kazmakla kimi tehdit ediyor?

    Cevap: Bayrağa kendisi gibi saygı ve sevgiyle bakmayanların mezarını kazacaktır.

5. Şairin korku ya da keder duymamasını sağlayan nedir?

    Cevap: Yurda ay yıldızının ışığı vurduğu ve bu ışık güven verdiği için.

6. Şair "Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? / Yurda ay yıldızının ışığı yeter.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

    Cevap: Bu ülkede ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın ay yıldızın ışığının yandıkça etraftaki her sorunun ortadan kalkacağını bu topraklarda bayrak dalgalandıkça hayatın bir anlamı olacaktır.

7. Şair bayrağı, niçin güvercin ve kartala benzetmiş olabilir?

    Cevap: Eğer barış içinde yaklaşılırsa bayrak barış güvercini ama eğer kendisine saldırı olursa bayrak bir kartal olacaktır.

8. Şair "Yüksek yerlerde açan çiçeğim.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

    Cevap: Yüksek tepelerde bütün dağlarda açan çiçek gibi en yüksek yerlerde dalgalanan bayrağı kast etmektedir.

9. Şair, "Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim! / Yeryüzünde yer beğen; / Nereye dikilmek istersen / Söyle, seni oraya dikeyim.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

    Cevap:  Şair, bayrak ile arasında olan derin bağlılıktan ve samimiyetten dolayı böyle bir ifade tarzı seçmiştir. Arif Nihat’a göre bayrak, bir sığınaktır. İnsanı zor anlarında korur, gözetir; üşüdüğü zaman onu ısıtır.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları


"Bayrak” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri defterlerinize yazınız.

    Cevap: Bayrak, ” Bayrak bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. Bayrak kelimesinin bana çağrıştırdığı kelimeler şu şekildedir;Atatürk,
    Bağımsızlık,
    Özgürlük,
    Cumhuriyet,
    Şehitler,
    Gaziler,
    Kahramanlıklar,
    Ay ve yıldız

4. ETKİNLİK


"Bayrak” adlı metni bir kez daha dinleyiniz. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bu kelimeleri defterlerinize not ediniz ve bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz. Yeni öğrendiğiniz kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

    Cevap:
    süs: süslemeye ve süslenmeye yarayan şey, bezek
    kazmak: kazaratar gibi herhangi bir araçla toprağı yarmak, oymak, açmak, toprakta çukur, kuyu vb. oluşturmak
    yuva: kuşların ve başka hayvanların barınmak, yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek ya da yavrulamak için, türlü şeylerden yaptıkları ve türlü boyutlarda, biçimlerde olabilen barınak
    güvercin: güvercingillerden, yeryüzünün her yanına yayılmış yaklaşık seksen türü bulunan, kısa vücutlu, sık ve genellikle kül rengi tüylü, düz gagalı, hızlı ve uzun süre uçabilen, evcil türleri olan, yemle beslenen, eti yenilebilen bir kuş.

5. ETKİNLİK

"Bayrak” adlı şiiri bir kez daha dinleyiniz. Defterinize, şiirdeki ses benzerliklerine uymaya dikkat ederek ve tekrarlanan mısralara yer vermeye çalışarak şiirde anlatılanlara, şiirin temasına uygun bir bölüm (dörtlük ya da beşlik) yazınız. Yazdığınız bölümü sınıfta arkadaşlarınıza okuyarak onların görüşlerini alınız.,

    Cevap:
    süs:
    kazmak:
    yuva:
    güvercin:

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Sizce "Bayrak” adlı metnin yazılma amacı nedir?

    Cevap: Bayrak sevgisi, vatan sevgisi

2. Şair bayrağı, niçin kız kardeşinin gelinliği olarak tanımlıyor olabilir?

    Cevap: Çünkü gelinlikteki saflık arılık aynı ülkemizi süsleyen bayrağımızdaki saflık temizlik gibidir.

3. Sizce şair "Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?

    Cevap: Bayrak uğruna verilen mücadele bir destandır kahraman askerlerimizin verdiği mücadeledir. Bu destanı bütün şairler gibi kendisinin de yazacağını söylemektedir.

4. Sizce şair, "Yurda ay yıldızının ışığı yeter.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?

    Cevap: Yurdun ayakta kalabilmesi için bayrağın ışıltılı dalgalanması bile yetecektir demek istemektedir.

5. Şiirde, savaşılan yerler olarak nerelerden bahsedilmektedir?

    Cevap: Karlı dağlarda, kızgın çöllerde

6. Sizce şair, "Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?

    Cevap: Geçmişte atalarımızın doğduğu öldüğü gömüldüğü bu topraklarda doğduğunu ve yine bu topraklarda öleceğini anlatmaktadır.

7. Şairin bayrağı kişileştirdiğini şiirdeki hangi ifadelerden anlayabiliriz?

    Cevap: Teşhis: Yeryüzünde yer beğen. Burada bayrağın bir kişi gibi bir yer beğenmesi onun kişileştirildiğini göstermektedir.

7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

    Cevap: Bayrağın önemi, bayrak sevgisi

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

    Cevap: Bayrağın önemini ve bayrak sevgisini herkese anlatmak

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

    Cevap: Bayrak sevgisi bayrak uğruna verilen mücadele.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin "Bayrak” başlığını kullanmış olabilir?

    Cevap: Çünkü metinde bayrak sevgisi ve bayrağın öneminden bahsedilmektedir.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

    Cevap: Evet uyumludur. Çünkü bayrak konusu işlenirken bayrak başlığı koyulmuştur.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

    Cevap: BAYRAĞIM NAMUSUDUR

9. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları

Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

Yazmaya Hazırlık

"Bayrak” adlı şiiri, bir kez daha dinleyiniz. Ardından şiirin konusunu ve ana duygusunu hatırlayarak sınıfta arkadaşlarınıza açıklayınız.

Yazma, Taslak Oluşturma

"Bayrak” adlı şiirde ele alınan duygu, düşünce, hayal veya olayları geliştiriniz ve yaratıcılığınızı kullanarak defterinize şiir dışındaki bir türde (hikâye, deneme, masal, fabl vd.) bir metin yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazıda, belirlenen konu ve ana duygu anlatılmış mı?
• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?

Düzeltme

Yazdığınız metni, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendirerek gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni defterlerinize yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Defterinize yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
SONRAKİ METNİN ("ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ” ADLI METİN) İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metin işlenişinin "Yazma” bölümünde yapılacak bir etkinlik için sınıfa A4 ebadında 4-5 adet kâğıt getiriniz.
Etiketler : 6. Sınıf, Eksen Yayınları, Ders Kitabı Cevapları, Türkçe

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle