6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Atatürk Orman Çiftliği Konu Cevapları

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Atatürk Orman Çiftliği Konu Cevapları
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık
3. Tema Milli Mücadele ve Atatürk
Sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Atatürk Orman Çiftliği Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları

A. Atatürk’le ilgili aşağıdaki anıyı okuyunuz ve bu anıyla ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.    Cevap: Bu anıyı okuduktan sonra Atatürk’ün ağaçlara ne kadar önem verdiğini öğrendim. Büyük bir dünya liderinin bile ağaçlara bu kadar önem vermesinin nedenini sorguladım ve ağaçların insanlar için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anladım.

B. "Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” adlı metnin türünün özelliklerini kavrayabilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. "Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” adlı metin niçin yazılmıştır?

    Cevap: Atatürk’ün ağaçlara verdiği önemi okuyuculara anlatmak için.

b. ” ‘Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak’ adlı metinde yaşanmış, önemli, insanın hafızasında iz bırakan bir olay anlatılmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

    Cevap: Haklıdır. Zor olan başarılmıştır.

c. "Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” adlı metinde kurgulamaya mı başvurulmuş, gerçekten yaşanmış bir olay mı anlatılmıştır? Açıklayınız.

    Cevap: Gerçekten yaşanmıştır. Çünkü bir anı anlatılmaktadır.

ç. ” ‘Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak’ adlı metinde; önemli, tanınmış bir kişinin başından geçen bir olay anlatılmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

    Cevap: Haklıdır. Atatürk ile ilgili bir olay anlatılmaktadır. Atatürk önemli tanınmış bir kişidir.

d. "Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak’ adlı metin, öğretici ve tarihe ışık tutan bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine siz katılıyor musunuz? Açıklayınız.

    Cevap: Katılıyorum. Ağaçların önemi anlatılırken, geçmişte yaşayan ulu önder Atatürk’ün ağaç sevgisi aktarılmıştır.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisini ya da hangilerini biliyorsunuz? Açıklayınız.

    Cevap: Cesaret, lider vasıflı, ileri görüşlü, yenilikçi, kitap sever, doğa sever, nazik, kibar, güler yüzlü bir kişiliğe sahiptir.

• Atatürk’ün bütün dünyada tanınan, takdir edilen bir lider olması onun hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?

    Cevap: Cesaret, liderlik, azim.

• İnsanlık tarihinin en büyük liderlerinden biri olan Atatürk’ün doğayı çok sevmesi, onun hangi özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir?

    Cevap: Doğa sever, ileri görüşlü.

3. ETKİNLİK


"Atatürk Orman Çiftliği” adlı metni yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Metni okurken cevaplarıyla birlikte üç soru tasarlayınız. Tasarladığınız soru ve cevapları aşağıya yazınız.

1. Soru
Çiftliğin kurulacağı arazi nasıl bir yerdi?
1. Sorunun Cevabı
Bataklık, çorak, verimsiz, sivrisineklerle dolu, uçsuz bucaksız bir yerdi.

2. Soru
Atatürk kuracağı orman çiftliği ile neler yapmak istemektedir?
2. Sorunun Cevabı
Arıcılık, tavukçuluk, sütçülük, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık yapıp halkımı modern
tarım ve sanayi tekniklerine teşvik etmek istemektedir.

3. Soru
Atatürk, Ankara’nın kurak, verimsiz ve çorak toprakları olduğunu bildiği halde niçin orman çiftliğinde ısrar ediyordu?
3. Sorunun Cevabı
Modern tarım teknikleri sayesinde verimsiz toprakların verimli hâle gelmesi mümkündü. Gazi, bu uygulamayı halkına göstermek ve böylece akıllarda yer etmiş yanlış bilgileri silmek istiyordu.

3. etkinliğin tamamlanmasının ardından, hazırladığınız her soruyu sınıftan bir arkadaşınıza yöneltiniz ve arkadaşınızın cevabını aldıktan sonra kendi yazdığınız cevabı açıklayınız. Arkadaşınızın cevabında bir yanlışlık tespit ederseniz bu yanlışlığı düzeltiniz.

    Cevap:

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları

"Atatürk Orman Çiftliği” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

    Cevap: Hikaye

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

    Cevap: Evet mümkündür. Yaşanmış bir olay anlatılmaktadır. Kişiler, yer, zaman ve olay bellidir.

Ardından metindeki kişi sayısı kadar arkadaşınızın bulunduğu gruplar oluşturunuz ve aranızda rol dağılımı yapınız. Metinde size düşen bölümleri vurgu ve tonlamaya dikkat etmek ve verilmek istenen duyguları yansıtmaya çalışmak koşuluyla canlandırarak okuyunuz. Bütün gruplar canlandırmalarını bitirdiğinde en iyi canlandırmayı yapan grubu, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.

5. ETKİNLİK

"Atatürk Orman Çiftliği” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

    Cevap: Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olay nedir?

    Cevap: Atatürk’ün bataklık olan bir araziye orman çiftliği kurması.

2. Hikâyeye konu olan arazinin özellikleri nelerdir?

    Cevap: Bataklık, çorak, verimsiz, sivrisineklerle dolu, uçsuz bucaksız bir yer.

3. Atatürk, tarım uzmanlarına hangi düşüncesini açıklıyor?

    Cevap: Ankara civarında modern bir orman çiftliği kurmak istemesi düşüncesini açıklıyor.

4. Tarım uzmanları Atatürk’ün düşüncesini nasıl karşılıyor?

    Cevap: Şaşkınlıkla karşılıyorlar.

5. Atatürk’e göre, verimsiz toprakların verimli hâle gelmesi nasıl mümkün olabilirdi?

    Cevap: Modern tarım teknikleri ile.

6. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasının neye bağlı olduğunu düşünüyor?

    Cevap: Tarıma.

7. Uzmanların iyice şaşırmasına ne sebep oldu?

    Cevap: Bataklık bölgeyi gezip gezmediklerini sorması.

8. Tahsin Coşkan kimdir? Atatürk ona ne söylüyor?

    Cevap: Genç bir ziraat mühendisidir. "Tahsin! Bir konu hakkında düşünceni almak istiyorum. Bu yüzden seninle bir yere gideceğiz. Haydi benimle gel.”

9. Tahsin, Atatürk’ün niçin hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyor?

    Cevap: Arazinin çok kötü olduğunu, burada hiçbir şeyin yetişmeyeceğini düşündüğü için.

10. Tahsin, Atatürk’e hangi soruyu soruyor? Atatürk’ten hangi cevabı alıyor?

    Cevap: "Bir sürü verimli toprak varken neden burayı tercih ettiniz?” diye soruyor. "Evet, Ankara’nın kenarında batak, çorak ve kötü bir yer burası. Söyle bakalım Tahsin, biz burayı ıslah etmezsek kim gelir de ıslah eder?” cevabını alıyor.

11. Atatürk niçin köylülerle konuşmaya gidiyor?

    Cevap: Arazide ürün yetiştirme konusunda köylülerin de fikrini almak için.

12. Atatürk köylülere ne soruyor?

    Cevap: "Burada ağaç yetişip yetişmeyeceğini bana en kolay yoldan nasıl gösterirsiniz?”

13. Köylüler, Atatürk’e hangi yöntemi anlatıyorlar?

    Cevap: Arazinin toprağını kazmasını, su dolu testiyi gömmesini, iki gün sonra testiyi onlara kendilerine söylüyorlar.

14. Köylülerin tarif ettiği yöntemle gerçekleştirilen deneme başarıya ulaşıyor mu? Açıklayınız.

    Cevap: Evet ulaşıyor. Toprak testideki suyu emmiştir. Suyu emen toprakta ürün yetiştirilebilir.

15. Atatürk, Orman Çiftliğini niçin kendi parasıyla yaptırmak istiyor olabilir?

    Cevap: Çünkü başarısız olursa milletin parasının boşa gitmesini istemiyor.

16. Atatürk’ün "Burası vatan toprağıdır, kaderine terk edilemez.” sözüyle vurgulamak istediği nedir?

    Cevap: Vatan sevgisinin kuru kuruya bir sevgi olmadığını, vatanın gelişmesi için her şeyi yapmamız gerektiğini vurguluyor.

17. Atatürk’ün Orman Çiftliği Projesi amacına ulaşıyor mu? Açıklayınız.

    Cevap: Evet, ulaşıyor.

18. Metinde Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır?

    Cevap: Vatan sevgisi, doğa sevgisi, inanç ve azmi.

19. Metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

    Cevap: Evet buldum. Atatürk inancıyla zoru başarmıştır. Atatürk’ün doğa sevgisi ve azmini anlatan etkileyici bir metindir.

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

    Cevap: Metinde yazar, Atatürk’ün, çorak ve verimsiz bir araziyi, inancı ve azmi ile verimli ve ağaçlarla kaplı bir araziye dönüştürmesini anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

    Cevap: Atatürk’ün tarıma ve doğaya verdiği önemi ve inanç ve azimle neler başarılabilineceğini okuyucuya anlatmak amacıyla yazmış olabilir.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

    Cevap: Azim ve kararlılıkla olmaz denilen şeyler bile olur.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin "Atatürk Orman Çiftliği” başlığını kullanmış olabilir?

    Cevap: Atatürk Orman Çiftliği’nin meydana geliş hikayesini anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

    Cevap: Uygundur. Metinde Atatürk Orman Çiftliği’nin meydana geliş hikayesi anlatılmıştır.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

    Cevap: Atatürk’ün Azim ve Kararlılığı

9. ETKİNLİK

Metindeki hikâye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki çalışmaları yapınız.

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. ” ‘Atatürk Orman Çiftliği’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

    Cevap: Katılıyorum. Metinde yaşanmış bir olay anlatılmaktadır. Düşüncelere yer verilmemiştir.

b. "Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde anlatılan olay nedir?

    Cevap: Atatürk Orman Çiftliği’nin oluşumu

c. "Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.

    Cevap: Evet yaşanması mümkündür. Metinde olağan üstü bir durum yoktur.

ç. "Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir mi? Açıklayınız.

    Cevap: Yaşanmıştır.

d. "Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

    Cevap: Verilmiştir. Ziraat mühendisleri, Tahsin Coşkan, köylüler metinde yer almaktadır.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları

e. "Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?

    Cevap: Atatürk, Tahsin Coşkan, ziraat mühendisleri ve köylüler.

f. "Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

    Cevap: Evet verilmiştir. Yer Anakara’dır.

g. "Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

    Cevap: Evet verilmiştir. Zaman 1925 yılıdır.

ğ. ” ‘Atatürk Orman Çiftliği’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

    Cevap: Haz vermek için değil bilgilendirme amacıyla yazılmış bir metindir.

B. Metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak "Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin olay örgüsünü defterlerinize yazınız.

    Cevap:

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. "Atatürk Orman Çiftliği” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Hayır. Metni, metnin yazarı anlatmaktadır. Olayların içinde değildir.

b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Evet.

c. Metindeki anlatıcı "kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.
Metindeki anlatıcı hâkim – ilahi bakış açısına sahiptir. Bunu, anlatıcının metindeki
kahramanların psikolojik hâlleri, akıllarından geçenler ve duyguları da dâhil olmak üzere
her şeyi bilmesinden, zaman ve mekân engeli tanımaksızın her şeyi görmesinden ve bilmesinden
anlıyoruz.

10. ETKİNLİK  

Aşağıdaki anekdotla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ve bu anekdotta Atatürk’ün hangi kişilik özelliğinin vurgulandığını açıklayınız.

    Cevap: Atatürk inanç, kararlılık ve azimle olmaz denilen bütün işleri gerçekleşmiştir. Bu Atatürk’ün inançlı, kararlı ve azimli bir insan olduğunu gösterir.

"Atatürk’e ‘Ordu yok.’ dediler; o ‘Kurulur.’ dedi. ‘Para yok.’ dediler; o ‘Bulunur.’ dedi. ‘Düşman çok.’ dediler; o ‘Yenilir.’ dedi. Ve tüm dediklerini yaptı.”

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları

Yazmaya Hazırlık

Metnin konusunu ve ana fikrini hatırlayarak sınıfta açıklayınız.

Yazma, Taslak Oluşturma

Konunun, ana fikrin belirlenmesinin ardından sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine, "Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin konusu ve ana fikri etrafında, metne uygun bir başlık belirleyerek kendi kelimelerinizle hikâye türünde bir metin yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazı, belirlenen ana fikre uygun mu?
• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?
• Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazı, "Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin konusunu ve ana fikrini yansıtan bir metin midir?

Düzeltme

Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.

• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?…
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni, sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Sınıfta gruplar oluşturunuz. Grubunuzdaki bütün üyelerin yazılarını okuyup değerlendiriniz. Grubunuzdaki en etkileyici, en iyi yazıyı bütün grup üyelerinin görüşlerini alarak belirleyiniz ve seçtiğiniz yazıyı sınıf panosuna asınız.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK

! Sonraki metnin işlenişinin "Konuşma” bölümünde yapacağınız konuşma için "Atatürk’ün bilim ve sanata verdiği önem” konusunda araştırma yaparak bilgi toplayınız. Konuyla ilgili fotoğraf, resim, grafik ya da videolar bularak bunları konuşmanız sırasında nasıl kullanabileceğinizi tasarlayınız.

lkemizin kurtarıcısı ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri bir deha ve lider olmasının yanı sıra ileri görüşlü ve donanımlı bir devlet adamıydı. Atatürk, ancak bilimin ışığında ve gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemenin ülkeleri kalkındırabileceğine işaret etmiştir. Sanatın da ülkeler için olmazsa olmaz bir değer olduğuna her zaman vurgu yapmıştır. Atatürk’ün bilim ve sanata verdiği önem pek çok dünya liderine örnek olmuştur.
Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem

Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde; "Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir, ilim ve fennin haricinde yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, delalettir” demiştir. Atatürk’ün bilime verdiği önem sözlerinin yanı sıra uygulamalarında da öne çıkmaktadır.

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra ülkede bilimin gelişmesine yönelik hamleler yapmıştır. Bilimde ve fende ileri gitmiş olan Batı dünyasından bilimsel gelişmelerin ülkemize daha kolay gelebilmesi düşüncesiyle Arap Alfabesinden Latin Alfabesine geçilmesini sağlamıştır.

"İstikbal göklerdedir” diyen Atatürk 1925 yılında Türk Hava Kurumu’nu kurmuş ve Türkiye’de havacılığın gelişmesi için elinden gelen çabayı göstermiştir. Bu sayede 1936 yılında ülkemiz uçak üretecek kapasiteye gelmiş, ilk uçak fabrikasını açmıştır. Mustafa Kemal Atatürk dil ve tarih konusunda da bilimi öne çıkararak 1932 yılında Türk Dil Kurumu’nun kurulmasını emretmiştir. Yer altı kaynaklarının araştırılması için 1935 yılında Maden tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ile Etibank kurulmuştur.

Millet mektepleri açılmış, ilkokul zorunlu ve ücretsiz hale getirilmiştir. Tarım alanında bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 1933 yılında kurulmuştur. Atatürk bilime verdiği önemi, hastalığının şiddetlenmeye başladığı ömrünün son döneminde dahi bırakmamış ve "Geometri” isimli bir kitabı 1936-1937 yıllarında bizzat kaleme almıştır.
Atatürk’ün Sanata Verdiği Önem

"Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata verdiği önem işte bu denli büyüktür. Atatürk’ün sanata verdiği önem sadece sözlerinde kalmamıştır. Ülkemizi kurduktan sonra; müzik, resim, heykel gibi güzel sanatların her alanından öğrencileri devlet desteği ile Avrupa’ya gönderen Atatürk, ülkede sanatın gelişmesi için uğraş vermiştir.

Güzel Sanatlar Akademisi adı altında bir akademi kurduran Atatürk, buradan sanatçılar yetiştirilmesini sağlamış ve bu akademideki sergileri bizzat ziyaret etmiştir. Atatürk 1937 yılında Resim ve Heykel Müzesi’ni açmıştır. Nutuk’u kalem alan Atatürk’ün kendisine ait Oğuz Oğulları adlı şiiri de bulunmaktadır. Bu durum, Atatürk’ün edebiyata ve şiire verdiği önemi de ortaya koymaktadır. Güzel sanatlardan müziğe de ayrı bir önem veren Atatürk’ün Safiye Ayla ve Müzeyyen Senar gibi sanatçıları özel olarak dinlediği kayıtlarda yer almaktadır.
Etiketler : 6. Sınıf, Ders Kitabı Cevapları, Eksen Yayınları, Türkçe

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle