2. Sınıf SDR İpek Yolu Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı 1. Ünite Ünitemizde Neler Öğrendik Cevapları

2. Sınıf SDR İpek Yolu Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı 1. Ünite Ünitemizde Neler Öğrendik Cevapları 
2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı SDR İpek Yolu Yayınları
1. Ünite Okulumuzda Hayat
Sayfa 12 Ünitemizde
Neler Öğrendik Soruları ve Cevapları

2. Sınıf SDR İpek Yolu Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları

Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapabi­liyorsunuz?

A. Yemeğimi kendim yiyorum.
B. Araba kullanıyorum.
C. Yemek pişiriyorum.

Cevap: A—-Yemeğimi kendim yiyorum.

Aşağıda verilen kelime gruplarını anlamlı olacak şekilde eşleştirerek yanlarındaki yuvarlağı aynı renge boyayınız.

kurallara uymalıyız. () – nezaket ifadeleri kullanırız ()  –  ressam olmak istiyorum () – gönüllü olmalıyız. ()

Cevap:
Resim yapmaya yeteneğim olduğu için ressam olmak istiyorum.
Sınıfta yapılan etkinliklere katılmaya gönüllü olmalıyız.
Sınıf ve okul içinde kurallara uymalıyız.
Grup çalışmalarında arkadaşlarımızla yardımlaşmalıyız.
Duygu ve düşüncelerimizi belirtirken nezaket ifadeleri kullanmalıyız.

2. Sınıf SDR İpek Yolu Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları

2. Aşağıda verilen fiziksel özelliklerden hangisi büyüdükçe değişmez?
A. Ayakkabı numarası
B. Göz rengi
C. Kilo

Cevap: B

3. Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yanlıştır?
A. Öğretmenimizi dinlemek
B. Arkadaşlarımızı dinlemek
C. Derste arkadaşlarımızla konuşmak

Cevap: C

4. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
A. Harçlığımızın hepsini harcamak
B. Harçlığımızın bir kısmını biriktirmek
C. Çantamız yırtılsa bile yenisini almamak

Cevap: B

5. Aşağıdaki davranışlardan hangileri doğrudur?

Okuldaki kaynakları bilinçli kullanmak □ Lambaları sürekli açık bırakmak O Elimizi yıkadıktan sonra musluğu kapatmak.

A. B. C.

Cevap: A ve C

2. Sınıf SDR İpek Yolu Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D”, yanlış olanların başına "Y” yazınız.

Ders araç ve gereçlerimizi ders programımıza göre hazırlamalıyız. (D)
Bireysel farklılıklara saygı duymamalıyız. Okulumuzun çevresindeki yapıları bilmeliyiz. (Y)
Oyunu kazanan arkadaşlarımızla kavga etmeliyiz. (Y)
Ç. Ünitemizde öğrendiğimiz kavramlardan bazıları bulmacada verilmiştir. Bu kavramları bularak boyayınız. Boyanmayan harfleri sırayla şifredeki kutucuklara yazınız. Şifreyi noktalı yerlere yazarak cümleyi tamamlayınız.

Cevap:
Şifre: ARKADAŞLARIMIZI SEVELİM 
Etiketler : 2. Sınıf, SDR İpek Yolu Yayıncılık, Hayat Bilgisi, Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle