7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Öğretmeninizden Af Dileyeceksiniz Cevapları


7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Öğretmeninizden Af Dileyeceksiniz Cevapları
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları
2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk
Sayfa 50, 51, 52, 53
Öğretmeninizden Af Dileyeceksiniz Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ÖĞRETMENİNİZDEN AF DİLEYECEKSİNİZ

DERSE HAZIRLIK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

"Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir.” özdeyişinden yola çıkarak Atatürk’ün öğretmenler hakkındaki fikirlerini açıklayınız.

    Cevap:

Atatürk’ün manevi kızlarından "Sabiha Gökçen” ile ilgili yaptığınız araştırmayı sınıfta paylaşınız.

    Cevap:

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Metinde geçen deyimleri aşağıya yazınız.

    Cevap:

b) Metinde geçen deyimlerin metnin anlamına olan katkısını açıklayınız.

    Cevap:

2. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

    Cevap:

muhit

    Tahminim:
    Sözlük:
    Anlamı:

tasdik

    Tahminim:
    Sözlük:
    Anlamı:

hışım

    Tahminim:
    Sözlük:
    Anlamı:

yaver

    Tahminim:
    Sözlük:
    Anlamı:

takdir

    Tahminim:
    Sözlük:
    Anlamı:

müsamaha

    Tahminim:
    Sözlük:
    Anlamı:

muamele

    Tahminim:
    Sözlük:
    Anlamı:

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Atatürk’ün kızları ilk hocalarını niçin seviyorlardı?

    Cevap:

2. Yeni hoca, kızları niçin sınıftan kovmuştur?

    Cevap:

3. Sizce Atatürk kızlarına yeni hocalarının değeri hakkında nasıl bir nasihatte bulunmuş olabilir?

    Cevap:

4. Çocuklarının şikâyeti üzerine Atatürk’ün yeni hocaya yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?

    Cevap:

5. Atatürk "Arzu ettiği şekilde yetiştirsin kızlarımı.” sözü ile ne anlatmak istemiştir?

    Cevap:

6. Öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisi okulla sınırlı mıdır? Tartışınız.

    Cevap:

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri, anlam ilişkilerine göre örnekteki gibi eşleştiriniz.

Amaç Sonuç – Neden Sonuç

    Cevap:

Hocalarının değerini anlatmak için kızlarını yanına çağırdı. (Amaç Sonuç)
Kızları, hocaları değiştiği için üzülmüşlerdi. ()
Hocalarının değiştirilmesi için onu Atatürk’e şikâyet ettiler. ()
Sabiha ve Zehra, hocalarına karşı geldiği için öğretmen onlara kızdı. ()
Çocuklarla çok iyi anlaştığı için öğretmenliği seçti. ()
Atatürk olanları öğrenmek için başyaverini okula gönderdi. ()
Atatürk onlara "Peki!” dediği için sevinçlerinden uçuyorlardı. ()
5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Bu cümlelerdeki parantez içinde verilen fiillere kip ve kişi ekleri getirerek örnekteki gibi tamamlayınız.

    Cevap:

Bir gazeteci Sabiha ve Zehra’nın ilginç bir okul anısını anlatır. (anlatmak)
Çocukların çok sevdiği o neşeli hoca………………….. (değişmek)
Ertesi gün yeni hoca kızlara bir şeyler…………………… (söylemek)
Sabiha ile Zehra hep bu konuyu………………… (konuşmak)
İki gün sonra Atatürk, bir fırsatını…………………….. (bulmak)
Bu hoca, bundan sonra onun daima hocası ………………… (olmak)
Soluğu Atatürk’ün huzurunda……………………… (almak)
Onu kızdırdıkları hâlde sabırla………………………………….. (susmak)
Bu güzel filmi birlikte…………………….. (izlemek)
Apartman girişine bisikletimi…………………………. (bırakmak)
Almanya’dan müjdeli haber…………………………….. (gelmek)
Şampiyonluk maçına ……………………………….. (gitmek)
Annem her şeyi sevgiyle……………………….. (yapmak)
Parktaki banklar…………………………. (kırılmak)
6. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Aşağıdaki "Konuşmamı Değerlendiriyorum” formunu inceleyiniz.

    Cevap:

"İnsanlarla ilgili ilk izlenim mi yoksa zaman içindeki izlenimler mi daha gerçekçi bilgiler verir?” sorusundan hareketle sınıfınızda bir tartışma düzenleyiniz, "Konuşmamı Değerlendiriyorum” formunu yaptığınız tartışma doğrultusunda doldurunuz.

    Cevap:

Konuşmam için hazırlık yaptım. ()
Konuşmalarımda beden dilini etkili bir şekilde kullandım. ()
Yaratıcı fikirler sundum. ()
Kelimeleri doğru telaffuz ettim. ()
Konuşmalarımda yabancı dillerden alınmış, dilimize ()
henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandım. ()
7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeler doğrultusunda etkinliği yapınız.

a) Mustafa Kemal Atatürk ile mektup arkadaşı olduğunuzu düşünerek ona göndereceğiniz bir mektup yazınız.

    Cevap:

b) Yazdığınız mektubu yazım ve noktalama kuralları yönünden gözden geçirerek tespit ettiğiniz yanlışları düzeltiniz. Mektubunuzu sınıf panosunda paylaşınız.

    Cevap:

Etiketler : 7. Sınıf, Meb Yayınlarıi, Ders Kitabı Cevapları

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle