7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Deli Dumrul Konu Cevapları7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Deli Dumrul Konu Cevapları
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları
4. Tema Milli Kültürümüz
Sayfa 115, 116, 117, 118
Deli Dumrul Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DELİ DUMRUL
DERSE HAZIRLIK


7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

1. "Dede Korkut” hikâyelerinden bildiğiniz bir hikâyeyi özetleyerek arkadaşlarınıza anlatınız.

    Cevap:

2. "Dede Korkut” hikâyelerinden yola çıkarak eski Türklerin yaşayışları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

    Cevap:

1. ETKİNLİK

Metni dinlerken aşağıdaki olay örgüsü haritasında istenen bilgileri not alınız.

Cevap:

    Dinlediğiniz Metnin Adı:
    Şahıs ve Varlık Kadrosu:
    Zaman ve Mekan:
    Anlatıcı:

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi sebepleriyle birlikte yazınız.

    Cevap:

3. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı


Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Deyimler Sözlüğü’nden kontrol ederek ilgili boşluğa yazınız.

    Cevap:

Can bulmak

    Tahminim:
    Sözlük Anlamı:

Gözü tutmak

    Tahminim:
    Sözlük Anlamı:

Yüz bulmak

    Tahminim:
    Sözlük Anlamı:

Canını almak

    Tahminim:
    Sözlük Anlamı:

Nam salmak

    Tahminim:
    Sözlük Anlamı:

Meydan okumak

    Tahminim:
    Sözlük Anlamı:

b) Bu deyimlerden istediğiniz üç tanesini birer cümle içinde kullanınız.

    Cevap:

c) Kullandığınız deyimler cümlenin anlamına nasıl bir katkı sağlamaktadır? Kısaca açıklayınız.

    Cevap:

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Deli Dumrul canını kurtarmak için kimlerle konuşmuştur?

    Cevap:

2. Deli Dumrul’u kendi ifadelerinizle tanımlayınız.

    Cevap:

3. Metinden hareketle günlük hayatta değiştirebileceğiniz durumlar nelerdir?

    Cevap:

4. Metinde Deli Dumrul eşinden de olumlu bir cevap alamasaydı başka kimin yanına gidebilirdi?

    Cevap:

5. Dinlediğiniz metnin ifade ve söyleyiş özellikleri nelerdir? Daha önce bu metne ifade ve söyleyiş özellikleri bakımından benzer bir metin okudunuz mu?

    Cevap:

6. Zorbalıkla baş edebilmek için çözüm önerileriniz neler olabilir?

    Cevap:

5. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı


Dinlediğiniz metne farklı bir başlık yazınız. Başlığı verme nedeninizi açıklayınız.

    Cevap:

Ben olsaydım metne……………………..başlığını verirdim. Çünkü metinde……………………. anlatılmaktadır.

6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyarak soruları yanıtlayınız.

a) Bu bölümde ortaya konulan sorun nedir? Açıklayınız.

    Cevap:

b) Öğretmeninizin rehberliğinde gruplara ayrılınız. Yukarıdaki bölümde ortaya konulan soruna uygun taktığınız şapkanın temsil ettiği düşünceye göre çözümler üretiniz. Ardından grup sözcüsü seçerek düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İyimser

    Cevap:

Duygusal

    Cevap:

Tarafsız

    Cevap:

Yenilikçi

    Cevap:

Kontrollü

    Cevap:

Kötümser

    Cevap:

7. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı


Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Dinlediğiniz "Deli Dumrul” metnini özetleyiniz.

    Cevap:

b) Yukarıda yazdıklarınızı, yazım ve noktalama kuralları yönünden gözden geçirerek tespit ettiğiniz yanlışları düzeltiniz.

    Cevap:

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklere dikkat ederek cümleleri okuyunuz.

    Cevap:

Deli Dumrul bir kuru çayın üzerine köprü yapıyormuş.
Deli Dumrul’un köprüsünün yanına bir bölük oba konmuştu.
Konuk kahveden önce su içerse bu aç olduğunu gösteriyormuş.
illî kültürümüz temasında yeni konular işlenecektir.
Masal dinlemeyi çocukken daha çok severmiş.

b) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili ekler cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında nasıl bir değişiklik olmaktadır? Yazınız.

    Cevap:

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Bilim insanı Marie CURIE (Mari KURİ)’nin hayatı ile ilgili araştırma yapınız.

    Cevap:

2. "16. yüzyıl Türk denizciliği” ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmanızın kaynaklarını not alınız.

    Cevap:

Etiketler : 7. Sınıf, Meb Yayınları, Ders Kitabı Cevapları

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle