Liste/Izgara

Ansiklopedik Bilgiler

Özdemir İnce Kimdir (Hakkında Bilgi)

Özdemir İnce Kimdir (Hakkında Bilgi) devamı »

Yer Ekseninin (Dünyanın) 23 Derece 27 Dakika Eğik Olmasının Sonuçları Nelerdir

Yer Ekseninin (Dünyanın) 23 Derece 27 Dakika Eğik Olmasının Sonuçları Nelerdir devamı »

Sultan Abdülaziz Han'ın Hayatı

Sultan Abdülaziz Han'ın Hayatı

Sultân Abdülaziz, 1830 yılında II. Mahmûd’un Kadın efendisi Pertev-niyâl Vâlide Sultân’dan Eyüp Sarayı’nda dünyaya gelmiştir. Haziran 1861’de ağabeyi I. Abdülmecid’in vefâtı üzerine Osmanlı tahtına devamı »

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Hayatı

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Hayatı

Sultân Abdülhamid Hân, Osmanlı Padişahları arasında en uzun süre tahtta kalanlardan biridir; Osmanlı Devleti’ni yakından ilgilendiren çok önemli olayların saltanatında meydana geldiği nadir devamı »

Sultan V. Mehmed Reşad Han'ın Hayatı

Sultan V. Mehmed Reşad Han'ın Hayatı

Halk arasında Sultân Reşâd olarak meşhur olan V. Mehmed Reşâd hân, Sultân Abdülmecid’in Çırağan Sarayında 1844 yılında Gül-cemâl Kadınefendi’den dünyaya gelen 3. Oğludur. 27 Nisan 1909 tarihinde 65 devamı »

Sultan VI. Mehmed Vahîdüddin Han'ın Hayatı

Sultan VI. Mehmed Vahîdüddin Han'ın Hayatı

            Resmen VI. Mehmed diye bilinen ve halk arasında Sultân Vahîdüddin ünvanıyla tanınan Sultân VI. Mehmed Vahîdüddin Hân, Şubat 1861 devamı »

Sultan Osman Gazi'nin Hayatı

Sultan Osman Gazi'nin Hayatı

Osman Bey, Osmanlı Devleti’ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de denmiştir. Osman Gâzî, devamı »

Kanunî Sultân Süleyman Han'ın Hayatı

Kanunî Sultân Süleyman Han'ın Hayatı

Kanunî Sultân Süleyman Han'ın Hayatı devamı »

Dünya Üzerinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Haklarını Gösteren Harita

Dünya Üzerinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Haklarını Gösteren Harita

Dünya Üzerinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Haklarını Gösteren Harita devamı »

Monarşi, Oligarşi, gibi Yönetimleri Cumhuriyet Yönetiminden Ayıran Özellikler Nelerdir

Monarşi, Oligarşi, gibi Yönetimleri Cumhuriyet Yönetiminden Ayıran Özellikler Nelerdir devamı »

Monarşi ve oligarşi yönetim biçimleri arasındaki farklılıklar nelerdir? Söyleyiniz.

Monarşi ve oligarşi yönetim biçimleri arasındaki farklılıklar nelerdir? Söyleyiniz. devamı »

Günümüzde monarşi ile yönetilen ülkeler hangileridir?

Günümüzde monarşi ile yönetilen ülkeler hangileridir? devamı »

Cumhuriyet kurulmadan önce devletimiz nasıl yönetiliyordu?

Cumhuriyet kurulmadan önce devletimiz nasıl yönetiliyordu? devamı »

“Demokrasi” kavramı size neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz.

"Demokrasi” kavramı size neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz. devamı »

Aşık Veysel'in Hayatı

Aşık Veysel'in Hayatı

Aşık Veysel'in Hayatı devamı »